BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
OBRONA TERYTORIALNA

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.


Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.
Fot. plut. Patryk Cieliński (25. BKPanc.)Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.
- prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
- ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
- współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
- ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
- szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.WIĘCEJ O OBRONIE TERYTORIALNEJ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych