BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 16brl.rzecznik@wp.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

 

 

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 16. brl pod adresem www.16brl.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).
Nie będą także udzielane porady prawne.

 

 

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania.
Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

 

 


Informacje o podmiocie:

 

 

Nazwa: 16. jarociński batalion remontu lotnisk

 

 

Adres: ul. Wojska Polskiego 71,  63-200 Jarocin

 

 

Telefon: 261 581 300

 

 

Fax: 261 581 315

 

 

e-mail:  16brl.rzecznik@wp.mil.pl

 

 

Strona www: www.16brl.wp.mil.pl

 
 

 

 

Pobierz wzór wniosku

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych