BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
STRONA 16 brl BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 16. brl  jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

 •     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 •     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
 •     dla systemów teleinformatycznych;
 •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
 •     w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
 •     Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października
 •     2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
 •     w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
 •     Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r.
 •     w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

strona 16. brl BIP - link

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych