BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Święto Wojska Polskiego w Garnizonie Jarocin.
14.08.2018
Jak co roku, w rocznicę upamiętniającą bohaterów wojny polsko-bolszewickiej roku 1920 obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. W przeddzień kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą w koszarach jarocińskiej jednostki wojskowej odbył się uroczysty apel.

Podobnie jak przed rokiem, w dowód uznania zasług jarocińskiego batalionu dla Sił Zbrojnych, nasz poczet sztandarowy został zaproszony do udziału w centralnych uroczystościach państwowych związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego organizowanych w Warszawie.
Obchody Święta Wojska Polskiego, połączone z dniem otwartych koszar zgromadziły liczne grono mieszkańców Jarocina. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni Goście. Wśród przybyłych znaleźli się wicestarosta Jarociński – p. Mirosław DRZAZGA, Burmistrz Jarocina – p. Adam PAWLICKI, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele instytucji współpracujących  na co dzień z jarocińskim batalionem oraz licznie zebrane poczty sztandarowe.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów do jego przeprowadzenia, przez Dowódcę Uroczystości kpt. Radosława STASZAKA, Dowódcy Batalionu, ppłk Jarosławowi GRZESZNIKOWI.
Po przywitaniu zgromadzonych gości, Dowódca Batalionu wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie sięgając do chlubnej tradycji oręża polskiego, podkreślając znaczenie dokonań naszych poprzedników walczących za wolność i niepodległość Polski. Odnosząc się do teraźniejszości wspomniał o powinnościach żołnierza oraz współczesnej armii. Podsumowując podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za codzienne oddanie służbie i trud wkładany w realizacje niełatwych zadań służbowych.
W okolicznościowej części apelu odczytane zostały rozkazy o mianowaniach na kolejny stopień wojskowy 19 żołnierzy, decyzje o nadaniu medali resortowych oraz odczytany został rozkaz specjalny Dowódcy Jednostki Wojskowej 3918 z okazji Święta Wojska Polskiego w sprawie wyróżnienia żołnierzy i pracowników wojska. Chwilę później nastąpiło wręczenie aktów mianowania, medali oraz nagród rzeczowych i listów gratulacyjnych. Dowódca Batalionu ppłk Jarosław GRZESZNIK został odznaczony Srebnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Kolejny etap obchodów miał miejsce na jarocińskim cmentarzu przy obelisku upamiętniającym bohaterskie czyny żołnierzy Wojska Polskiego, walczących w wojnie 1918-1921. Apel Pamięci odczytał ppor. Dawid GROMACKI, po czym kompania honorowa pod dowództwem kpt. Adriana KEMPA oddała salwe honorową.

Składając kwiaty przy zbiorowej mogile bohaterów Dowódca Batalionu wraz z delegacją oddał hołd poległym.
Paulina Pilarczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych