BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Obchody ku czci gen. Glabisza.
28.05.2018
Pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbywały się Dni gen. Glabisza w Odolanowie. Zorganizowano je w dniach 26-27 maja br.

Uroczystości zainaugurowały i zakończyły sportowe akcenty związane z rozgrywkami Turnieju Piłki Nożnej im. gen. K. Glabisza, ale nie zabrakło także wystawy plenerowej ,, Glabisz zatrzymane w kadrze”, wielkiej patriotycznej manifestacji upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1918-2018) oraz 125 rocznicy urodzin ,,odolanowskiego generała” (1893-2018). Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii św. Marcina w Odolanowie, ks. dr Dariusza Smolnika, spotkania pod pomnikiem gen. Glabisza w pobliżu świątyni, wielka patriotyczna feta pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich, czy konferencja popularno-naukowa przybliżająca sylwetki polskich emigrantów, wszystko to sprawiło, że mieszkańcy Odolanowa mogli poczuć się spadkobiercami ludzi, którzy uczyli nas patriotycznych postaw, przynieśli naszej ojczyźnie wolność i demokrację.
O godzinie 17 rozpoczęła się msza święta w wypełnionym przez wiernych kościele pw. św. Marcina w Odolanowie, którą celebrował proboszcz ks. dr Dariusz Smolnik, Wprowadzono sztandar Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, wcześniej w świątyni ustawiło się kilkanaście pocztów sztandarowych z terenu miasta i gminy, klubu Venetia z Ostrowa Wlkp., ale także poczet Polskiego Komitetu Olimpijskiego z flagowym Dariuszem Goździakiem, złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (drużyna pięcioboju nowoczesnego).
W oficjalny sposób powitano gości tuż po mszy św., przed pomnikiem gen. Kazimierza Glabisza. Burmistrz Marian Janicki podkreślił w swoim przemówieniu, że jest dumny, iż Odolanów wydał na świat wielkiego patriotę i Polaka. Były burmistrz Józef Wajs przypomniał historię sprowadzenia do Odolanowa zwłok generała z Londynu. 21 maja 2008 roku spełniła się prośba żołnierza i prochy powróciły do rodzinnej ziemi.
Druga część uroczystości patriotycznej z pełnym ceremoniałem wojskowym odbyła się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Znakomicie w nastrój patriotycznej zadumy, ulotności historycznych chwil i odolanowskich korzeni gen. Kazimierza Glabisza, wprowadził wszystkich uczestników przewodniczący Rady GiM w Odolanowie Jan Prokop. Przemawiali także: minister Andrzej Dera, poseł Jan Mosiński, senator Łukasz Mikołajczyk, starosta Paweł Rajski, który w specjalnych słowach podziękowania zwrócił się do Józefa Wajsa, wiceprezydent Ewa Matecka.
Chwilę później ppor. Dawid GROMACKI odczytał Apel Oręża Polskiego, po czym kompania honorowa oddała salwe honorową na cześć gen. Glabisza i rocznicowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych