BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Patriotycznie w Pleszewie.
07.06.2018
5 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie rozpoczęły się ogólnopolskie uroczyste obchody związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W uroczystościach   oprócz zaproszonych gości, wzięła udział młodzież z piętnastu komend Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju  oraz sześciu  Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. W  obchodach uczestniczył także wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, władze samorządowe województwa i miasta oraz powiatu pleszewskiego, jak i  również  Dowództwo 16.brl.
Ogólnopolskie obchody w Pleszewie  rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Zbawiciela, którą  koncelebrował ks. biskup Łukasz Buzun. Po mszy delegacje złożone z przedstawicieli Komedy Głównej w osobie  Komendanta Głównego Pana Bogdana Ścibuta oraz dyrektora Biura Edukacji Komendy Głównej Sławomira Męciny złożyli  wiązanki kwiatów pod tablicą Jana Pawła II, która znajduje się na budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Później wszyscy zaproszeni goście przemaszerowali  do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, gdzie na placu apelowym odbyły się uroczystości główne. W ramach ceremoniału wojskowego nastąpiło powitanie zaproszonych gości, apel pamięci, salwa honorowa i przemarsz kompanii honorowej 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk. Dla zebranych gości zagrała również Orkiestra Reprezentacyjna  Sił Powietrznych.
To wyjątkowa uroczystość dla nas wszystkich, a szczególnie dla młodzieży. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie tradycji i pamięć o historii, co sam bardzo chętnie czynię. A przykładem na to jest moja prelekcja, którą wygłosiłem podczas sesji naukowej pt. „Młodzież w walce o odzyskanie niepodległości i jej udział  w Powstaniu Wielkopolskim” zorganizowanej w ramach obchodów w Pleszewie. A była ona poświęcona  życiorysom w  służbie niepodległej  Pawła Cymsa i Franciszka Perla.- powiedział Bogdan Ścibut, Komendant Główny OHP.
Obchodom towarzyszyła też wystawa sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu 16. brl, którą z ciekawością zwiedzali zaproszeni goście oraz  mieszkańcy Pleszewa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych