BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
 Szkolenie rozpoczynające rok w Batalionie.
12.01.2018
Kolejny rok szkoleniowy w batalionie został rozpoczęty w dniu 4 stycznia przeprowadzeniem szeregu wykładów wygłoszonych w ramach szkolenia inauguracyjnego

Oficjalnego otwarcia roku szkoleniowego dokonał Dowódca Batalionu ppłk Jarosław GRZESZNIK, który w swoim wystąpieniu podsumował niełatwy dla jarocińskiej jednostki wojskowej 2017 rok, a także wskazał najważniejsze kierunki działania w 2018 roku.  Dokonując zestawienia wykonanych zadań, podziękował żołnierzom za zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków. Omówił również kluczowe zadania do realizacji w obszarze szkolenia praktycznego oraz operacyjno-taktycznego, a także przedstawił priorytety na najbliższe miesiące, apelując do zebranych o równie aktywną postawę w bieżącym roku.
Chwilę później nastąpił miły akcent. Dowódca wręczył żołnierzom-najlepszym strzelcom Wojskową Odznakę Strzelecką, a także uhonorował Kompanię maszyn inżynieryjnych wręczając dowódcy kompanii kpt. Adrianowi KEMPA puchar, która okazała się najlepsza we współzawodnictwie sportowym w 2017 r.
W ramach prowadzonych zajęć stan osobowy batalionu został zapoznany przez Szefa Sekcji Operacyjnej z treścią  ,,Rozkazu Dowódcy Jednostki Wojskowej 3918 w sprawie organizacji i funkcjonowania JW 3918 w 2018 roku”. Natomiast w swoich wystąpieniach Szef Szkolenia oraz Szef Zespołu Nadzoru Technicznego scharakteryzowali zadania postawione przed batalionem w obszarze szkolenia ogólnowojskowego i szkolenia praktycznego realizowanego na Obiektach Praktycznego Szkolenia.
Paulina Pilarczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych