BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenie.
02.12.2017
W dniu 30 listopada w batalionie przeprowadzono okresowe szkolenie z ochrony obiektów wojskowych.

W ramach szkolenia dokonano pozorowanego naruszenia systemu ochrony kompleksu wojskowego z użyciem środków pozoracji pola walki. Zaprezentowano sposób współdziałania z jednostkami wsparcia, w tym z Żandarmerią Wojskową, policją i instytucjami pozamilitarnymi. Podczas ćwiczeń doskonalono współdziałanie służb dyżurnych i ochronnych z jednostkami wsparcia i zaznajomiono żołnierzy oraz pracowników z możliwymi zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania w przypadku ich wystąpienia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych