BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
27.11.2017
Jak co roku, w Batalionie przeprowadzono wybory Podoficera i Szeregowego Roku. Tym razem, zaszczytne tytuły przyznano plut. Marcinowi WIENCEK oraz st. szer. Jakubowi CIERPISZEWSKI.

plut. Marcin WIENCEK jest żołnierzem zdyscyplinowanym, odznacza się wysoką kulturą osobistą, życzliwy, służący pomocą młodszym służbą.
W środowisku żołnierskim postrzegany jest jako osoba sumienna, zdyscyplinowana i rzetelna. Lubiany przez kolegów i przełożonych, chętnie służący pomocą innym żołnierzom w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej. Osiąga bardzo dobre wyniki ze szkoleń strzeleckich, ogólnowojskowych i regulaminów. Wysoko oceniany przez przełożonych,
co odzwierciedlają oceny z opiniowania służbowego w latach 2016 i 2017 gdzie uzyskiwał ocenę wzorową. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie
w zakresie administracji w specjalności służby publiczne, które uzyskał
na Uniwersytecie Szczecińskim.
Powołany do zawodowej służby wojskowej w 2008 roku na stanowisko podoficer – starszy kierowca w 16. batalionie usuwania zniszczeń lotniskowych.
Od 2012 roku pełni obowiązki na stanowisko Dowódca drużyny. Dodatkowo
od 2017 roku pełni czasowo obowiązki na stanowisku Szefa kompanii.
W 2015 roku uzyskał III klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego. Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe. Dodatkowo posiada Świadectwo znajomości języka angielskiego zgodnie z porozumieniem STANAG 6001 na poziomie 2.
Plut. Marcin WIENCEK czynnie uczestniczy w życiu batalionu, reprezentując jednostkę oraz Siły Powietrzne w licznych zawodach sportowych. Od 2014 roku współorganizuje spotkania biegowe z mieszkańcami Powiatu Jarocińskiego. Współorganizator sztafety Szlakiem Pomników Powstańców Wielkopolskich 2016, biegów Pamięci Ofiar Katynia oraz licznych imprez biegowych mających na celu uczczenie wydarzeń historycznych.
Inicjator powstania stowarzyszenia Biegacze Jarocin, które promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwój i wspieranie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzież wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. W 2017 roku powierzono mu funkcję prezesa ww. stowarzyszeniu.
Jest zarejestrowany w DKMS Polska, jako potencjalny dawca komórek macierzystych a także honorowy dawca krwi.


st. szer. Jakub CIERPISZEWSKI jest żołnierzem zdyscyplinowanym, odznacza się wysoką kulturą osobistą, życzliwy służący pomocą młodszym służbą. Osiąga bardzo dobre wyniki ze szkoleń strzeleckich, ogólnowojskowych i regulaminów. Posiada wykształcenie wyższe licencjackie w zakresie ratownictwa medycznego. Powołany do zawodowej służby wojskowej w 2011 roku na stanowisko starszy sanitariusz
w 16. batalionie remontu lotnisk. Od 2012 roku wykonuje obowiązki służbowe na stanowisku kierowca ratownik w Mobilnym Zespole Rozminowania EOD. Ukończył kursy specjalistyczne w Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi z zakresu:
-    Kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życia w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej;
-    Kurs doskonalący z zakresu udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w środowisku skażenia czynnikami BMR (CBRN) i TŚP;
-    Kurs doskonalący w zakresie medycyny pola walki;
-    Kurs doskonalący w zakresie taktycznej opieki medycznej nad rannymi
w warunkach pola walki (TCCC).
W roku 2013 ukończył także kurs doskonalący w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno-Chemicznych we Wrocławiu w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym C-IED na poziomie podstawowym.
Dodatkowo posiada Świadectwo znajomości języka angielskiego zgodnie
z porozumieniem STANAG 6001 na poziomie 1.
St. szer. Jakub CIERPISZEWSKI czynnie uczestniczył w życiu batalionu, reprezentując jednostkę oraz Siły Powietrzne w kraju i zagranicą w zawodach sportowych. W środowisku żołnierskim postrzegany jest jako osoba sumienna, zdyscyplinowana i rzetelna. Lubiany przez kolegów i przełożonych, chętnie służący pomocą innym żołnierzom w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej.
Od 2010 roku jest trenerem w szkółce piłkarskiej „FOX” na terenie gminy Września, która zajmuje się promocją sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży. Od 2012 roku reprezentuje środowisko wojskowe w rywalizacji drużynowej w piłce nożnej i futsalu na wszystkich szczeblach sił zbrojnych:
-    2012, 2016 – 1 miejsca podczas Mistrzostw Sił Powietrznych w futsalu;
-    2013, 2015, 2017 – 2 miejsca podczas Mistrzostw Sił Powietrznych w futsalu;
-    2012, 2013, 2014, 2017 – 1 miejsca podczas Mistrzostw 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w futsalu;
-    2015, 2016 – 2 miejsca podczas Mistrzostw 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w futsalu;
-    2013, 2015, 2017 – 1 miejsca drużynowo w Mistrzostwach Międzynarodowego Współzawodnictwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych Nato w Europie w futsalu.
St. szer. Jakub CIERPISZEWSKI w roku 2013 wyróżniony przez Dowódcę Sił Powietrznych a w roku 2015 przez Inspektora Szkolenia w Dowództwie Generalnym podziękowaniami za wybitne osiągnięcia sportowe.
Natomiast w roku 2016 wybrany został najlepszym sportowcem Mistrzostw Międzynarodowego Współzawodnictwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych Nato w Europie za 2015 rok.

 

 

galeria>>

Paulina Pilarczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych