BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Żołnierze się szkolą!
02.10.2017
W dniu 29.09.2017 r. na terenie poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w DRAWSKU odbyły się zajęcia żołnierzy 16 batalionu remontu lotnisk z „OCHRONY PRZED BOJOWYMI ŚRODKAMI TRUJĄCYMI I SUBSTANCJAMI PROMINIOTWÓRCZYMI”.

Kierownik zajęć, kpt. Maciej BUKOWSKI wraz ze specjalistą OPBMR, st. chor. Rafałem JÓZEFOWICZEM zapoznali szkolonych z tematem i celem zajęć, jego organizacją oraz zasadami bezpieczeństwa w czasie szkolenia. Głównym celem szkolenia było doskonalenie nabytych umiejętności z zakresu zachowania się oraz działania żołnierzy po napotkaniu terenu skażonego, w terenie skażonym oraz po wyjściu z terenu skażonego. Podczas tych zajęć żołnierze w części przygotowawczej sprawdzali swoje umiejętności z zakresu posługiwanie się filtracyjną maską przeciwgazową i odzieżą ochronną, ponadto posługiwali się przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych na specjalnych do tego celu przygotowanych imitatorach skażeń oraz prowadzili natychmiastową likwidacje skażeń za pomocą indywidualnego pakietu likwidacji skażeń IPLS. Po zakończeniu tego etapu zajęć  rozpoczął się etap zasadniczy poprzedzony przeglądem lekarskim, w czasie którego ratownik medyczny nadzorujący proces szkolenia sprawdził stan zdrowia szkolonych i decydował o ich dopuszczeniu do kolejnego etapu zajęć. Główna część zajęć realizowana była w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistej sytuacji skażeń, w ośrodku szkolenia
z OPBMR CSWL DRAWSKO (tzw. „REJONIE SKAŻEŃ") z wykorzystaniem ćwiczebno-bojowych środków trujących (odczynnika RT – na bazie iperytu), preparatów promieniotwórczych, imitatorów skażeń. Pokonywanie odcinka terenu skażonego, prowadzone było w podgrupach po 10-12 żołnierzy, Pokonywanie terenu skażonego realizowane było w oparciu o odcinek drogi (o różnej nawierzchni) stanowiący element składowy „REJONU SKAŻEŃ". Odcinek terenu skażonego pokonywany był przez szkolonych pieszo. Rozpoczęcie (wejście do rejonu skażonego) wykrywania skażeń przez wyznaczonych żołnierzy realizowane było na komendę kierownika zajęć. Po wykryciu skażenia wyznaczeni żołnierze opuszczali rejon skażony i przystępowali do wykonywania natychmiastowej likwidacji skażeń. Etap kończył się przeprowadzeniem całkowitej likwidacji skażeń. Po przeprowadzeniu całkowitej likwidacji skażeń kierownik zajęć wraz ze specjalistą OPBMR podsumował i omówił zajęcia. Podczas powrotu z zajęć (ok. 4-6 godzin po zakończeniu zajęć) został przeprowadzony wywiad i przegląd lekarski ze wszystkimi żołnierzami uczestniczącymi w szkoleniu (sprawdzenie czy nie ma objawów zatrucia
u żołnierzy).
Szkolenie w zakresie ochrony przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi jest jednym z zasadniczych zamierzeń szkoleniowych realizowanych
w ramach przygotowania żołnierzy JW 3918 do wykonywania zadań w warunkach skażeń.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych