BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Zakończenie ćwiczeń rezerwy.
27.09.2017
Dobiegła końca mobilizacja rezerwistów, która rozpoczęta się niespełna miesiąc temu w Batalionie. Szkolenie rezerw osobowych odbywa się cyklicznie na potrzeby użycia ich w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny.

Zgodnie z opracowanymi planami na rok bieżący, 4 września w 16. jarocińskim batalionie remontu lotnisk rozpoczęło się szkolenie żołnierzy rezerwy. Przez blisko cztery kolejne tygodnie żołnierze odbyli szereg zajęć taktycznych. W tym czasie przypominali sobie, jak obchodzić się z bronią, stosować zasady topografii, czy reagować na komendy. Uczestniczyli w strzelaniu oraz w rzucie granatem.  Największym jednak zainteresowaniem cieszyło się ćwiczenie zorganizowane  w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy użyciu symulatora pola walki i działań bojowych.
Ostatniego dnia, za zaangażowanie i zdyscyplinowanie podziękował rezerwistom osobiście Dowódca 16. brl, ppłk Jarosław GRZESZNIK. Trzech najbardziej aktywnych w szkoleniach żołnierzy, otrzymało od Pułkownika wyróżnienia.
Paulina Pilarczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych