BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Odsłonięcie tablicy w Pleszewie.
11.09.2017
Żołnierzom pleszewskiego 70 Pułku Piechoty została poświęcona Tablica na murze Pamięci w Pleszewie. Jej odsłonięcia dokonano 8 września br.

8 września w Pleszewie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy oddającej hołd wszystkim żołnierzom 70. Pułku Piechoty. Tego zaszczytu dostąpili: przewodniczący Komitetu Honorowego, poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, przedstawicielka Rodzin Wojskowych 70 PP - Halina Jezierska oraz przedstawicielka ze I Pleszewskiej Gromady Zuchowej "Młode Wilki" - zuch Wiktoria Ratajczak.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w pleszewskiej farze przez księdza prałata Henryka Szymca. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy, jej poświęcenie i złożenie kwiatów. - Żołnierze 70 Pułku Piechoty ginęli w powstaniu wielkopolskim oraz na froncie południowym. Ginęli na Mazowszu broniąc w sierpniu 1920 roku nawały bolszewickiej. Ginęli podczas odwrotu na ziemiach dzisiejszej Białorusi. Ich groby są też daleko na pograniczu białorusko-litewsko-łotewskim, gdzie walczyli w maju, w czerwcu i w lipcu 1920 roku. - Pierwszy ich komendant por. Władysław Wawrzyniak został zamordowany w Katyniu. W 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, potem był Kozielsk. Jego zwłoki zostały odkopane pod numerem 0855. Od Ligoty i Kobylej Góry, po Katyń. Tam rozsiane są szczątki żołnierzy 70. Pułku Piechoty, którzy tak dobrze przyczynili się do niepodległej Polski - podkreślał poseł Tomasz Ławniczak. Uroczystość zakończyła się apelem poległych i salwą honorową kompanii honorowej 16. Jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.

Po części oficjalnej w auli Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty odbyła się sesja popularno-naukowa na temat jej historii, tradycji i udziału w Wojnie Obronnej 1939 roku. Prelegentami byli historycy: dr Andrzej Szymański, Janusz Waliszewski, Dominik Wabiński oraz poseł Tomasz Ławniczak. Wykładom towarzyszyła wystawa prezentująca emblematy wojskowe z okresu Powstania Wielkopolskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych