BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Mistrzowie zawodów użyteczno-bojowych.
17.03.2017
Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów inżynieryjnych na szczeblu 2 SLT odbyły się na terenie ośrodka szkoleniowego w Witaszycach 15-16 marca. Ich celem było wyłonienie najlepszego pododdziału do udziału w centralnych zawodach DGRSZ.

W zawodach uczestniczyli żołnierze, reprezentujący pododdziały inżynieryjne Skrzydła. Uczestniczące w rywalizacji drużyny wykazały dobre wyszkolenie ogólnowojskowe i wysokie umiejętności specjalistyczne, czym potwierdziły gotowość do pełnej realizacji zadań stojących przed pododdziałami inżynieryjnymi skrzydła.
Zawodnicy uczestniczyli w konkurencjach:
a)    ogólne:
-    marszobieg na 3000 m;
-    przygotowanie do pracy, nastrojenie radiostacji i nawiązanie łączności z korespondentem;
-    orientowanie się w terenie wg mapy;
-    przygotowanie DP-75 do pracy;
-    odnalezienie i oznakowanie granic zapory minowej na podstawie meldunku tej zapory;
-    nakładanie opatrunku na ranę. Sporządzenie wezwania MEDEVAC;
-    rzut kołem ratunkowym na odległość w postawie stojącej;
-    procedury SERE – FIRE TEST;
-    określenie szerokości przeszkody wodnej (bez możliwości jej pokonania i bez przyrządów optycznych);
b)    specjalistyczne:
-    rozpoznanie mostu w celu ustalenia sposobu jego zniszczenia;
-    rozpoznanie rodzajów IED/UXO założonych na odcinku drogi.

Zadaniem Dowódców drużyn było umiejętne dowodzenie podwładnymi w różnych sytuacjach wynikających z działania w ramach programu współzawodnictwa oraz dobra organizacja współdziałania wewnątrz drużyn, umiejętnie wykorzystując znajomość możliwości podwładnych.

Rywalizacja potwierdziła skuteczność zawodów użyteczno-bojowych jako wysoce efektywnej formy szkoleniowej. Żołnierze wykazali się dobrą dyspozycją psychofizyczną i gotowością do działania oraz wysokimi umiejętnościami specjalistycznymi pozwalającymi skutecznie rozwiązywać sytuacje bojowe.

W wyniku pełnej zaangażowania i ambicji rywalizacji drużyny uzyskały następujące wyniki końcowe:
1 miejsce - pododdział 16. brl – EOD
2 miejsce - pododdział - pododdział 16. brl – kminż
3 miejsce - pododdział 31. BLT – EOD

Uroczystego wręczenia pucharu Dowódcy 2 SLT zwycięskiej drużynie dokonał Zastępca Dowódcy 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk, mjr Jacek GOCHNO.

galeria>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych