BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
AKTUALNOŚCI
Żegnamy żołnierzy każdego korpusu.
01.03.2017
Kolejny upływający miesiąc przyniósł wraz ze swym odejściem następne pożegnania żołnierzy służby zawodowej. Tym razem z jarocińskim batalionem rozstało się trzech mundurowych.

28 lutego br. w Sali Tradycji Batalionu trzykrotnie zbierała się kadra oraz pracownicy wojska. Trzykrotnie też w ciepłych słowach o odchodzących wypowiedał się Dowódca 16. brl, ppłk Andrzej Galan.
Po zapoznaniu zgromadzonych żołnierzy z przebiegiem służby każdego z żegnanych: kpt Dariusza  GRIEGER, mł. chor. Marcina BUCZKOWSKI oraz st. szer. Adama GILEWSKI., Dowódca Batalionu podziękował za pełną poświęceń służbę na rzecz jarocińskiej jednostki. Żegnanemu oficerowi i podoficerowi wręczył także pismo pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru.
Kpt. Dariusz GRIEGER decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 marca został wyznaczony na stanowisko starszego inżyniera  w Specjalistycznym Wojskowym Ośrodku Metrologii. W jarocińskim Batalionie przesłużył blisko 7 lat. Wielokrotnie był wyróżniany przez przełożonych.
Mł. chor. Marcin BUCZKOWSKI z jarocińskim Batalionem związał się służbowo w 2003, zajmując stanowisko starszego kierowcy – starszego operatora. Z biegiem czasu zajmował stanowiska w kompanii, sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, swą wojskową karierę kończąc w Mobilnym Zespole Rozminowania EOD. Pan chorąży pożegnał się z mundurem po przesłużeniu ponad 17 lat.
St. szer. Adam GILEWSKI, dotychczas żołnierz kompanii maszyn inżynieryjnych zajmujący stanowisko kierowcy – operatora, swą dalszą służbę postanowił związać z 4 Pułkiem Przeciwlotniczym, gdzie  Rozkazem Personalnym  został przeniesiony z dniem 1 marca.

Wszystkim Panom życzymy dużo zdrowia i powodzenia!

galeria>>

Paulina Pilarczyk


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych