BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
O NAS

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA 16. brl

16 brl jest logistyczym pododdziałem remontowym przeznaczonym do realizacji przedsięwzięć zabezpieczenia lotniskowego na szczeblu operacyjnym. Jednostka zdolna jest do intensywnego odtwarzania zdolności eksploatacyjnej uszkodzonych dróg startowych i dróg kołowania oraz umocnionych stref rozśrodkowania samolotów poprzez likwidację skutków uderzeń przeciwnika.
Siedzibą jednostki od 1957 r. jest Jarocin.

 


ZADANIA:

 


16 brl jest oddziałem szczebla taktycznego przeznaczonym do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem lotniskowym działań RP. Do podstawowych zadań batalionu należy: - prowadzenie bieżącej działalności orgnizacyjno-szkoleniowej oraz realizacja nakazanych zadań w okresie przebywania pododdziałów na obiektach praktycznego szkolenia; - utrzymanie pełnej sprawności technicznej UiSW; - zapewnienie warunków do sprawnego powołania rezerw osobowych - utrzymanie w gotowości systemu łączności i dowodzenia.

 


WYPOSAŻENIE:

 


W latach powojennych batalion opierał się w swoich działaniach na sprzęcie inżynieryjno-budowlanym i specjalistycznym pochodzącym z byłego Układu Warszawskiego. W ostatnich latach trafia do jednostki coraz nowocześniejszy sprzęt specjalistyczny. Jest to sprzęt przeznaczony głównie do prowadzenia prac remontowych płaszczyzn lotniskowych. Bardzo pozytywnym zjawiskiem, jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt i maszyny jest zauważalna tendencja do zakupu - w miare możliwości - sprzętu o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. W efekcie daje to możliwość lepszego wykorzystania maszyn i urządzeń. Modernizacje pasów bezpieczeństwa prowadzi sie nadal w oparciu o dotychczasowe technologie i sprzęt starszej generacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych