BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
Dowództwo batalionu

Dowódca batalionu

ppłk mgr inż. Jarosław GRZESZNIK

 

Urodził się 16.12.1970 r. w Turku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu, którą ukończył w roku 1993.
Służbę zawodową rozpoczął w 16. batalionie budowy lotnisk w Jarocinie i pełnił ją kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii remontu nawierzchni lotniskowych, dowódcy kompanii usuwania zniszczeń lotniskowych, starszego inżyniera oraz szefa szkolenia.
Następnie od stycznia 2008 roku został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji infrastruktury w 2 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Po przeformowaniu 2 BLT w 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego służbę pełnił na stanowiskach: oficer sekcji infrastruktury, a następnie szefa sekcji infrastruktury.
W związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe Dowódcy Batalionu, z dniem objęcia obowiązków (28.04.2017 r.) został mianowany na stopień wojskowy podpułkownika.

W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania, w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
W 2008 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Poznańskiej.
W 2015 roku ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika.

Odznaczony:
- Brązowym Krzyżem Zasługi;
- Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę;
- Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
- Brązowym i Srebrym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
- Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Zastępca Dowódcy  batalionu - Szef Sztabu
 

mjr mgr inż. Jacek GOCHNO

 

Urodził się 15.02.1977 roku w Jarocinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w roku 2000 jako podporucznik inżynier. Służbę zawodową rozpoczął w 61. Brygadzie Przeciwlotniczej w Skwierzynie. W brygadzie tej służył do lipca 2004 r. na kolejnych stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy kompanii.
Po przeformowaniu 61. Brygady Przeciwlotniczej w 61. Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii maszyn inżynieryjnych.
W dniu 1 marca 2010 został skierowany do 16. batalionu remontu lotnisk, gdzie objął stanowisko szefa sztabu batalionu.
Od dnia 19 listopada 2012 roku wyznaczony przez Dowódcę Sił Powietrznych na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu i mianowany na stopień majora.
W roku 2007 uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale mechanicznym. W 2008 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Odznaczony:
- brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
Interesuje się sportem i motoryzacją. Uprawia halową piłkę nożną.
Żona Małgorzata jest inżynierem materiałów budowlanych, ma syna Aleksandra i córkę Alicję.Szef Szkolenia

cz.p.o. ppor. Dawid GROMACKI

 


Urodził się 22 maja 1991 r. w Poznaniu. Jest prymusem studiów wojskowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, kończąc  kierunek budownictwo w specjalności infrastruktura wojskowa.

Zawodową służbę wojskową w 16. batalionie remontu lotnisk rozpoczął we wrześniu  2016 r. w stopniu podporucznika na stanowisku szefa sekcji szkolenia specjalistycznego. W dniu 5 maja 2017 r. został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków na stanowisku Szefa Szkolenia, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego batalionu. Uczęszcza na studia podyplomowe na kierunku gospodarka nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Interesuje się sportem, historią wojskowości i szkoleniem SERE. Wolny czas spędza na górskich szlakach. Bierze udział w maratonach i półmaratonach komandosa. Otrzymał wyróżnienie od Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON za pracę dyplomową pt. „Projekt rozkładanej nawierzchni lotniskowej dla bezzałogowych statków latających”.


Szef Zespołu Nadzoru Technicznego

por. mgr inż. Jarosław MILIANOWICZ

 

 

Urodził się 8 listopada 1988r. w malowniczej Łomży. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na kierunku budownictwo w specjalności infrastruktura wojskowa. 
Zawodową służbę wojskową w 16. Batalionie remontu lotnisk rozpoczął w 2013r. w stopniu podporucznika na stanowisku Dowódcy 1. Plutonu remontu nawierzchni lotniskowych w 1 kompanii remontu lotnisk. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku gospodarka nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 1 października 2015r. został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków na stanowisku Szefa Zespołu Nadzoru Technicznego.

Interesuję się motoryzacja i sportem, w szczególności piłką nożną, sportami walki, żeglarstwem i narciarstwem.

Posiada uprawnienia instruktora sportu w specjalności samoobrona. Pasjonuje się budownictwem oraz inżynierią wojskową. Obecnie ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowo-lotniskowej.Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

st. chor. sztab. Maciej CUDAK

 

Urodził się 31 lipca 1975 r. w Jarocinie. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, którą ukończył w 1999 roku uzyskując tytuł technika elektronika, mianowany na stopień młodszego chorążego i wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu.
Służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku w Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie jako żołnierz służby zasadniczej, następnie nadterminowej oraz kontraktowej na stanowisku pomocnik dowódcy plutonu – dowódca drużyny.
W 2002 r. przeniesiony służbowo do 16 batalionu budowy lotnisk w Jarocinie i wyznaczony na stanowisko szefa kompanii szkolnej. Po przeformowaniu batalionu w 2003 r. mianowany do stopnia chorążego. Służbę pełnił kolejno na stanowiskach: starszego laboranta w sekcji budownictwa, starszego technika w grupie analizy techniczno-operacyjnej. Dodatkowo wyznaczony do pełnienia nieetatowej funkcji Komendanta Ochrony.
Od kwietnia 2004 r. wyznaczony na stanowisko Komendanta Ochrony w 16 batalionie usuwania zniszczeń lotniskowych oraz do czasowego pełnienia obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W grudniu 2007 r. został wyznaczony na stanowisko szefa kompanii usuwania zniszczeń lotniskowych. W styczniu 2009 r. zostaje ponownie wyznaczony na stanowisko Komendanta Ochrony oraz do czasowego pełnienia obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w nowo sformowanym 16 batalionie remontu lotnisk.
W 2009 r. ukończył szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a w 2011 r. ukończył szkolenie doskonalące dla Pełnomocników Ochrony i Zastępców Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
W 2013 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym 3-letnie studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Jarocinie.
W sierpniu 2013 r. mianowany do stopnia starszego chorążego i wyznaczony jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
W sierpniu 2016 r. mianowany do stopnia starszego chorążego sztabowego.
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
- Brązowym i Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.
Interesuje się sportem (piłka siatkowa, piłka nożna, narciarstwo) oraz problematyką ochrony informacji niejawnych. Jest żonaty, ma syna Filipa.

 


Informacje o publikacji dokumentu


 

 Data utworzenia: 22.11.2012 r.         Data publikacji: 22.11.2012 r.         Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017 r.

Autor: ww          Osoba publikująca: Paulina Pilarczyk          Osoba modyfikująca: Paulina Pilarczyk

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych