BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
Dowódcy batalionu


* stopnie wojskowe w momencie objęcia obowiązków dowódcy

kpt. CZYBIZOW
od 29.04.1945 r. do 18.01.1946 r. 


 

mjr Czesław BACZYŃSKI
od 18.01 1946 r. do 17.07.1947 r.


 

por. Stefan HOJCE
od 17.07.1947 r. do 06.02.1948 r.


 
kpt. Jerzy RUDOWSKI
od 06.02.1948 r. do 02.07.1950 r.por. Kazimierz NOWAKOWSKI
od 02.07.1950 r. do 1951 r.por. Henryk KURZAJEWSKI
od 1951 r. do 07.05.1953 r.kpt. Jan WRÓBLEWSKI
od 07.05.1953 r. do 08.1957 r.kpt. Zdzisław MYDŁOWSKI
od 08.1957 r. do 1959 r.


mjr Ignacy GRZELAK
od 1959 r. do 12.02.1966 r.


mjr Kazimierz KROGULECKI
od 12.02.1966 r. do 27.10.1978 r.


 

mjr Czesław KUSIŃSKI
od 27.10.1978 r. do 30.11.1984 r.


mjr Grzegorz ADAMCZAK
od 30.11.1984 r. do 27.04.1998 r.


ppłk Stanisław GRABOWSKI
od 27.04.1998 r. do 28.08.2002 r.


mjr Witold LUBIŃSKI
od 28.08.2002 r. do 17.07.2003 r.
mjr Mariusz POCZEKAJ
od 17.07.2003 r. do 29.04.2008 r.


ppłk dypl. Marian BOROWIAK
od 01.07.2008 r. do 14.11.2012 r.

 


ppłk Andrzej GALAN
od 14.11.2012 r. do 28.04.2017 r.


 

ppłk Jarosław GRZESZNIK

od 28.04.2017 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych